kalistel

Witam Państwa serdecznie na stronie internetowej firmy „KALISTEL”.

Mgr Marlena Janulewicz, rzeczoznawca majątkowy - uprawnienia zawodowe Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr 6294.

Z wykształcenia ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Politechniki Krakowskiej. Z rynkiem nieruchomości oraz zagadnieniami wyceny związana od 2010 roku.


Praktyka wyceny oraz zdobyta wiedza pozwoliły mi uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Posiadam świadectwo zdania egzaminu z zakresu „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” – wpis na tzw. „Listę bankową”, uprawniające do sporządzania wycen dla wszystkich banków w Polsce. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe.

Zapraszam do współpracy!